Skip to content

Kengetallen | Bedrijvigheid | Werkgelegenheid | Innovatie | Internationalisering | Topsectoren | Nederland | Europa

Snelle feiten

12 miljoenwerkenden in de europese culturele en creatieve sector
64%van de werkenden in de creatieve sector is zelfstandig
2,3%bedraagt de jaarlijkse groei van de topsector creatieve industrie
10is de positie van Nederland op Global Creative Country Index
4is de positie van Nederland op de Europese ranglijst van meest innovatieve landen.
40-60%van de creatieve professionals werkt buiten de creatieve sector
designis de snelstgroeiende sector in de creatieve industrie
Amsterdambiedt veruit de meeste werkgelegenheid aan de creatieve sector
260creatieve bedrijven waren betrokken bij ‘Green Deals‘ (#4)
470creatieve bedrijven maakten gebruik van de WBSO (#6)
87.100creatieve bedrijven exporteren goederen of diensten (#1)
30handelsmissies namen creatieve bedrijven deel
0,2%bedraagt de bijdrage van creatieve industrie aan de uitstoot van CO2
23,1 miljardbedraagt de omzet van de topsector creatieve indstrie
144.000is het totaal aantal creatieve bedrijven
8,9 miljardbedraagt de exportwaarde aan creatieve goederen en diensten
320.000banen telt de culturele en creatieve sector
3,7%is de bijdrage van de cultuur en mediasector aan het BBP
4,5%is de bijdrage van de cultuur en mediasector aan de werkgelegenheid
25,5 miljarddraagt de cultuur en mediasector bij aan het BBP

Bedrijfsvestigingen

Het aantal bedrijven in de creatieve industrie nam van 2010 tot 2020 met 86 duizend toe naar een totaal van 206 duizend. Het aandeel van creatieve bedrijven op het Nederlandse totaal is 16,1 % tegen 4,1 % op het totaal van banen. Met een gemiddelde bedrijfsomvang van 1,8 baan is de creatieve industrie extreem kleinschalig, vergeleken met de gemiddelde bedrijfsomvang in Nederland van 5 banen

De schaalverkleining in de gehele Nederlandse economie versnelt in vergelijking met creatieve industrie. De gemiddelde bedrijfsomvang in de creatieve industrie en de Nederlandse economie bewegen zich naar elkaar toe

Bron: Monitor Creatieve Industrie 2021


Werkgelegenheid

Het aantal banen in de creatieve industrie is de afgelopen 10 jaar met 2,4 % per jaar gemiddeld harder gegroeid dan het aantal banen in de gehele Nederlandse economie (0,8 %). Vanaf 2010 tot 2020 groeide het aantal banen met ruim 78 duizend naar een totaal van 368 duizend. De creatieve industrie is goed voor 4,1 procent van de banen in Nederland.

Bron: Monitor Creatieve Industrie 2021


Innovatie

De WBSO (Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk) is een fiscale stimuleringsregeling waarmee de Nederlandse overheid een deel van de loonkosten voor speur- en ontwikkelingswerk (S&O) ondersteunt. Dit betekent dat ondernemingen minder loonheffing hoeven af te dragen of dat zelfstandigen extra belastingaftrek krijgen voor de inkomstenbelasting.


Internationalisering


Topsectoren


Nederland


Europa